Over communicatie en opkomstpercentages

Niels van den Berg 13.01.2012

De laatste tijd komt het mijn inziens te vaak voor dat burgers zich niet betrokken voelen rondom besluitvorming in Enschede. Dit vind ik betreurenswaardig, al helemaal omdat in het akkoord is vastgelegd dat de communicatie een speerpunt is deze periode. Ik kan moeiteloos legio voorbeelden opsommen van het laaste jaar. Kijk maar eens naar het rijtje hieronder:

Stationstunnel – bewoners Eendrachtflat, Opvang Vlierstraat – wijkraad Wesselerbrink, Bedrijfshal Oosterstraat – omwonenden, RIBW Redemptoristenpark – omwonenden, Winkeltijdenbesluit – detailhandel Enschede, Leger des Heils v. Benthemstraat – omwonenden, Kotmanpark – omwonenden
Er zijn er nog wel meer te noemen, maar het mag in deze duidelijk zijn waar ik op doel. Communicatie met de burger. De gemeente bedenkt van te voren 3 scenario’s, vervolgens wordt contact gezocht met wijk –en dorpsraden. Dan mag men kiezen uit de drie opties. Maar waarom nou niet, een afvaardiging van omwonenden betrekken in de allereerste gesprekken? Dat je niet iedereen tevreden kunt stellen begrijp goed. Maar als we een opkomstpercentage van 48 % omhoog willen krikken bij de volgende verkiezingen, dan moet hierin nu iets veranderen. Mooiste voorbeeld hiervan is het gegeven dat de wijkraad Wesselerbrink is opgestapt nadat in hun beleving de opvang Vlierstraat hen door de strot is geduwd. Dit is ontzettend jammer, maar voor mij goed te begrijpen. Het was een goed georganiseerde wijkraad, die veel werk heeft verzet in al die jaren. Nu is het de tijd om dit anders te gaan doen. Aan de wethouder communicatie de uitdaging hierover nog eens na te denken. Aan het enthousiasme van Hatenboer zal het niet liggen, ik heb er alle vertrouwen in dat hij, als hij het zou willen, dit in het akkoord opgenomen speerpunt waar kan maken, en wij richting de 58 % gaan in 2014.