Haagse Politiek begint door te dringen in Enschede.

Albert Veldt 26.01.2012

Tijdens de laatste raadsvergadering hebben we als Burgerbelangen een prima resultaat weten te halen door met het initiatief te komen om het Meubelplein Schuttersveld uit de detailhandelsvisie te halen. Te hopen is dat van Hees er voortvarend mee aan het werk gaat want de investeerders hebben er wel zin in.

Daar doen we het toch ook voor niet dan!!
In diezelfde vergadering kwamen twee moties aan de orde die beiden te maken hadden met de landelijke (Haagse) politiek. Ingebracht door Groen links was het verzoek tot pardon voor asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven. Mauro was daar een spannend voorbeeld van. Ondanks dat wij niet deel uitmaken van een landelijke partij hebben wij wel ingestemd met deze motie. Dat was meer om onze sympathie te betuigen, maar gemeentelijk kunnen we er niets mee. Des te opmerkelijker was het dat het CDA en VVD hier niet in mee wilde stemmen, juist omdat het landelijke politiek betrof. Eén CDA lid stemde wél mee en dat vonden wij dapper.
Later werd er nog gestemd over een motie van de PvdA om begeleid onderwijs mogelijk te maken. Ook dit is iets wat landelijk geregeld moet worden en nu bleek ineens dat VVD tot onze verbazing ondanks die eerdere reden wel mee stemde. Landelijke politiek is dus onbegrijpelijk! Burgerbelangen is een lokale partij, dus hadden alle reden om zich bij beide moties van stem te onthouden, maar wij zijn juist van mening dat we best mogen laten blijken waar we staan dus óók als het om landelijke problemen gaat. Beken dan kleur lijkt ons! Duidelijk was voor ons (en wij hopen voor veel kiezers) dat dit college botst qua samenstelling met ons landelijk kabinet met zijn gedoogconstructie. Wij zijn bang dat in opmaat naar de verkiezingen over twee jaar dit meer zal gebeuren en dat vinden wij beslist slecht voor de besluitvorming voor u als burgers van Enschede.
De fractievoorzitters van Enschede zouden zich daar wel eens in mogen verdiepen.