Dat gaan we doen in Enschede Oost.

Ben Sanders 10.02.2012

Afgelopen dinsdag was er de Stadsdeel Oost vergadering in welke het Stadsdeelmanagement aan de commissieleden de eindverantwoording heeft afgelegd m.b.t. het Jaarplan over het jaar 2011.

Alle leden waren enthousiast en tevreden over het behaalde resultaat. Op een enkel puntje na is het gehele plan ten uitvoer gebracht en zijn de doelen bereikt.
Daarvoor kregen alle betrokkenen een welgemeend compliment. Uiteraard is er ook weer een Jaarplan voor 2012. Dit plan heeft net als in voorgaande jaren de input gekregen tijdens de traditionele ‘kooksessie’ met punten die burgers, verenigingen, dorps- en wijkraden en sociaal maatschappelijke organisaties belangrijk vinden. Het is wederom een zeer ambitieus jaarplan geworden waarin bijna alle punten zijn opgenomen uit de kooksessie die belangrijk worden gevonden om te worden gerealiseerd. Zo zullen o.a. de punten die met name door Burgerbelangen altijd erg belangrijk werden gevonden dit jaar worden gerealiseerd.
Hierbij denken we dan aan het aanleggen van het fietspad aan de Zuid Esmarkerondweg, een betere ontsluiting/verwerking van de verkeersstromen rondom de Wijk de Esmarke, het aanpakken van het Euregio bedrijventerrein, verkeerstellingen bij de Action, meer aandacht voor de kinderen in alle wijken in Oost en het aanpakken van de problemen op de Gronausestraat ter hoogte van het winkelgebied en nog vele zaken meer.
Kortom een mooi en ambitieus plan waarin alle commissieleden zich konden vinden en hun vertrouwen in hebben uitgesproken.