Overlast Jongeren in Enschedese Zuidwijken

Niels van den Berg 10.02.2012

Hoewel stadsdeel Zuid niet het stadsdeel is waar ik de commissies bezoek, heb ik wel degelijk andere raakvlakken met dit stadsdeel. Ik heb er mijn gehele jeugd doorgebracht, en ik heb er drie jaar rondgelopen als jongerenwerker. Langzaamaan wordt steeds duidelijker dat de overlast hand over hand toeneemt in Zuid. De overlast is een probleem in vooral de multiculturele wijk Wesselerbrink. Vandaar dat ik met enkele mensen uit mijn netwerk in gesprek ben gegaan om samen eens te kijken hoe we dit aan zouden kunnen pakken. Van onderaf met initiatieven komen, en niet vanachter het bureau de plannen lanceren. Ook op de school waar ik werk praat ik veel met de jongeren uit deze wijken. Wat gaat er mis en wat zou er dan moeten gebeuren? Ontevredenheid onder de jongeren, en zelfs slechte vooruitzichten met betrekking tot de toegang op de arbeidsmarkt, komen dan het meest naar voren. Tegelijkertijd neemt naar mijn idee het aantal (roof)overvallen enorm toe. Wanneer ik hier over spreek met de jongeren, beginnen ze enthousiast te reageren. Bivakmutsen, OV’tje zetten (Overval zetten), er wordt over gesproken of het de normaalste zaak van de wereld is.
Enschede (Zuid) zit met een alsmaar groter wordend probleem, en over tien jaar kan het wel eens zo zijn dat we de boot gemist hebben. Uitkomst van het overleg dat ik gehad heb is dat we maar eens met allerlei partijen bij elkaar moeten gaan zitten om een plan van aanpak te bedenken.