Hoofdstuk Grenswerk afgesloten,

Niels van den Berg 24.02.2012

Menigmaal heb ik in onze nieuwsbrief geschreven over Grenswerk. Nu heeft het college besloten hier geen subsidie meer aan te verstrekken.

Volgens Burgerbelangen een juiste keuze, en hiermee wordt ook een discussie in de raad voorkomen. In eerdere Stedelijke Commissies is er al gesproken over het festival en meerdere raadsfracties lieten zich er toen al kritisch over uit. Cultuur is belangrijk maar het moet wel in verhouding staan. Grenswerk had zeer zeker goede elementen, waarvan de opera Nibbelungen misschien wel op het meeste enthousiasme kon rekenen. Maar Grenswerk was ook het festival van lage bezoekersaantallen, activiteiten die weinig of niets met cultuur hadden uit te staan en volledig gesubsidieerd. Vooral dat laatste kan volgens onze fractie niet de bedoeling zijn. Een dergelijk evenement moet op den duur voor een deel subsidie ontvangen, en voor een nog groter deel zou men sponsoren moeten hebben. Deze beweging zat er niet in, en dus is het hoofdstuk grenswerk afgesloten.

Wij zijn daar tevreden over, overigens kunst kan ook voor minder geld een groot succes zijn. Kijk maar naar de grote toestroom het afgelopen jaar bij kunst in het volkspark.