Woonvisie

André Le Loux 24.02.2012

Afgelopen maandag werd de woonvisie in de stedelijke commissie besproken. Hiermee kwam een afronding aan een proces van ruim een jaar waarbij de gemeente een actuele woonvisie heeft opgesteld samen met de partners in de stad.

In deze woonvisie zijn er een paar belangrijke punten zeer nadrukkelijk benoemd, te weten, de consument staat voorop en de monitoring. Dit eerste betekent dat we gaan bouwen als er vraag is naar woningen en/of er vraag is naar een bepaald type woningen. Hiermee hebben we een middel gekregen om de doorstroming weer op gang te krijgen. Wij horen steeds dat er te weinig ’twee-onder-een-kap’ woningen worden gebouwd. Verschillende starters hebben hiervoor belangstelling , willen wel doorstromen, maar kunnen hun huis niet kwijt. Dit betekent dat er dus naast het bouwen van ’twee-onder-een-kap’ woningen geen starterswoningen meer moeten worden gebouwd, want anders kan het eigen huis niet worden verkocht. Ten gevolge van een goede monitoring kan beter op gewijzigde omstandigheden worden ingespeeld. In beide gevallen betekent dit het einde van grote oningbouwprojecten en zal er meer kleinschalig worden gebouwd en in een veel lager tempo dan voorheen. Wij vinden dit een goede zaak, slechts bouwen als er vraag naar is, en voorkom leegstand. Op dit moment worden er nog steeds voor verkoop bedoelde woningen verhuurd, en daar is de buurt meestal niet gelukkig mee. Dikwijls betreft het huurders die maar tijdelijk willen wonen, en geen of minder aandacht schenken aan de woonomgeving. Of wilt u graag naast iemand wonen die van zijn tuin een wildernis heeft gemaakt?? Hoewel waarschijnlijk juridisch niet haalbaar overwegen wij toch een motie in te dienen die dit in de toekomst onmogelijk maakt , al was het maar om duidelijk te maken dat ons dit een doorn in het oog is. Vanuit de gedachte in de woonvisie ‘elke woning moet raak zijn’ kunnen we dit in de toekomst in elk geval wel uitbannen.