Milieu en veiligheid op de tocht door gebrek aan visie!

Albert Veldt 08.03.2012

In de afgelopen dinsdag (6 maart) gehouden Stadsdeel Centrum vergadering kwam de uitbreiding van het Texaco pompstation aan de Boulevard ter discussie. De pomphouder wil uitbreiden. IAA architecten vertoonden een flitsende presentatie met mooie dia’s en image afbeeldingen.

Zonder meer een goede presentatie, dus wat is het probleem zou je denken. Nou voor de andere raadsleden was het een uitgemaakte zaak, alles prima, goed doordacht etc.
De inspreker, de hr. Meijer die met andere omwonenden in principe tegen de uitbreiding was, werd niet of nauwelijks gehoord. Als Burgerbelangen heb ik me scherp uitgesproken. Burgerbelangen vindt dat omwonenden hier een duidelijke stem in moeten hebben. Dát moet de doorslag geven naar ons idee. Wij hebben verder aangegeven dat qua milieu en veiligheid een tankstation eigenlijk niet thuis hoort in het binnensingel gebied. Het verkoopoppervlak wordt met 100 % uitgebreid, ook nog eens ten koste van de binnenstadondernemers. Andere partijen hoorden we hier niet over. Oók de partijen die tegen de auto zijn in de stad vonden het een prachtig plan, onbegrijpelijk.
Naar ons idee wordt er al jaren geklaagd over de situatie op en rond dit pompstation en de verkeerssituatie, op het 20 meter daar vanaf gelegen kruispunt Molukkenstraat-Boulevard, dat één van de hot spots is in Enschede wat betreft ongelukken. Wielrijders én voetgangers worden vaak aangereden door automobilisten die komend vanuit het centrum hun richtingaanwijzer reeds vóór de kruising aanzetten om naar het voorbij het kruispunt gelegen pompstation te gaan. Het pompstation is ook al enkele malen overvallen i.v.m. aanwezigheid van contant geld, wat aanzuigend werkt op mensen met verkeerde ideeën. Verder is de aanwezige telefooncel een aanzuigende bron van afspraak makende, drugs gerelateerde individuen. Dan nog het geluidsoverlast van gierende motoren en laten we verder maar zwijgen over brand en ontploffingsgevaar, praktisch naast de aanliggende woningen en winkels.
Al met al vonden wij in Wethouder van Hees nog de enige die met schroom onze visie deelde met de vraag of het inderdaad wel wenselijk was deze hele uitbreiding. Wij zullen als Burgerbelangen met belangstelling het onderzoek naar de draagkracht voor dit plan bij de omwonenden afwachten maar hebben er een hard hoofd in.