Wordt Brussel het Waterloo voor het vliegveld?

André Le Loux 06.04.2012

De overheid wil pas de aanvraag van een luchtvaartbesluit nemen nadat de Europese Commissie een uitspraak heeft gedaan over de inzet van 16, 2 miljoen door ADT voor infrastructurele maatregelen.

Hoewel de exploitant dit via een concessievergoeding moet terugbetalen dient toch onderzocht te worden of dit niet valt onder ongeoorloofde staatssteun. Nu is ons maandag gebleken dat het beleid met betrekking tot regionale luchthavens strenger wordt en dat deze toets daarom uitgebreider zal worden onderzocht dan eerst werd aangegeven. Dit betekent dus uitstel van besluitvorming en daarmee ook uitstel van aanbesteding.

Daarmee komt een start van de luchthaven in 2014 ernstig in gevaar.

Enige jaren terug wilde de gemeente starten met het project Groene Diensten. ( ik was destijds verantwoordelijk wethouder) Ook bij dit project diende de Europese Commissie zich uit te spreken over mogelijke staatssteun. Hoewel destijds het Ministerie van Landbouw alles in het werk heeft gesteld om tot snelle besluitvorming te komen, is, door trage besluitvorming in Brussel, het project Groene Diensten bijna vier jaar later gestart!!!!!!!

En daar ben ik nu ook heel bang voor, de besluitvorming in Brussel verloopt ontzettend traag. Als actueel voorbeeld noem ik het al of niet onder water zetten van de Hedwigepolder. Mijn angst is dat door de trage besluitvorming vliegen van vliegveld Twente in 2014 niet gehaald gaat worden.
Laat Brussel niet ons Waterloo worden!!!