Bestuurswisseling BBE

Secretaris Burgerbelangen Enschede 24.05.2012

De leden van de vereniging Burgerbelangen Enschede hebben tijdens de algemene ledenvergadering op 24 mei met unanieme stemmen de heer Barry Overink tot voorzitter benoemd.

De vergadering benoemde verder de heer Frans Hammann als algemeen bestuurslid. Herkiesbaar waren de heer Peter Brouwer en de heer John Vluttert, zij zijn beide opnieuw benoemd. Afgetreden en niet herkiesbaar waren de heer Vincent Kokkeler en de heer Frits Wekking, welke wij via deze weg nogmaals willen bedanken voor alle werkzaamheden die zij voor de vereniging verricht hebben.

Bestuur Burgerbelangen Enschede