Vind ik leuk!

Niels van den Berg 24.05.2012

Gisteren hebben we een algemene ledenvergadering gehad. Een waardevolle avond met een behoorlijke opkomst. Twee zaken zijn mij het meeste bijgebleven.

Het eerste is het feit dat Barry Overink tot voorzitter is benoemd. Goed om te zien dat er ook binnen onze partij verjonging plaatsvindt en er een gezonde mix ontstaat tussen jong en oud. Het tweede is mijn inziens nog veel interessanter. Onze secretaris Barbara Doosje heeft alle credits verdiend wanneer het gaat om de social media en dan in het bijzonder Facebook. Een wapen waar ik het volste vertrouwen in heb. Niet alleen tijdens campagne perikelen, maar zeer zeker ook als continu middel dat ingezet wordt om de volgers te informeren en te bevragen. 1400 vrienden heeft Burgerbelangen maar liefst. Als je je realiseert dat elk afzonderlijk persoon bewust heeft geklikt op de vriendschapsbevestiging, dan durf ik te stellen dat Burgerbelangen Enschede aan de weg timmert en een partij is waar rekening mee gehouden wordt. Super werk Barbara . En Maurice op de achtergrond als systeembeheerder

duim

 vind ik leuk