Ontsluiting Oost deel 6, monster van Loch-Ness

Niels van den Berg 07.06.2012

De afgelopen week hebben we van wethouder van Agteren een memo ontvangen met betrekking tot verdere uitleg over de ontwikkelingen rondom de verkeerssituatie in Oost.

Een eventuele tweede ontsluitingsroute lijkt mijn stokpaardje te zijn geworden. Ik durf zelfs te stellen dat het niet zo lijkt, maar dat het dat is geworden. Naar aanleiding van de memo ben ik van eerdere commissie vergaderingen het archief eens door gaan spitten. En daaruit is gebleken dat er wel degelijk door bewoners is aangegeven dat een tweede route achterlangs ter ontsluiting, haast een noodzaak is. Nu wordt er voor 300.000 euro verspijkerd aan verlengde voorsorteerstroken (ter hoogte van Esmarkelaan) en nieuwe software voor de verkeersregelinstallaties. Die opmerkingen heb ik dan ook geplaatst afgelopen dinsdag. Ik heb het onderwerp weer op de aandachtspunten en toezeggingenlijst laten plaatsen, en ik heb zelfs aangegeven dit te willen agenderen voor de volgende commissie bijenkomst. Stadsdeelmanager Fransen en collega Wessels van Groen links gaven echter aan dit graag af te wachten. Wat haalt dit maatregelenpakket uit?

Die rust, samen met het vertrouwen in Fransen en wethouder van Agteren, hebben gemaakt dat ik het voorlopig nog niet zal agenderen en inderdaad de resultaten af zal wachten. Tot slot heb ik ons ongenoegen kenbaar gemaakt t.a.v. communicatie naar de burger. Die zijn na even mee gedacht te hebben, voor hun gevoel weer aan de zijlijn komen te staan en niet gekend in het verdere proces. Werkgroepen vanaf mei 2011? Ik heb ze niet gezien. Maar ook de vertraging waarin het proces zich bevindt stemt ons niet blij, nu vangt men pas aan na de zomervakantie, waar het in eerdere plannen al gerealiseerd zou moeten zijn in diezelfde periode. Maar nu dan maar afwachten hoe de te nemen maatregelen uitpakken.
Ik hoop positief, maar ik sta er sceptisch tegenover. Gezien het tijdspad zal de tweede ontsluitingsroute dan vanzelf weer boven komen drijven. De tweede ontsluitingsroute, waar al zo lang over gesproken wordt, het is net het monster van Loch-Ness, al jaren doen verhalen de ronde, maar je ziet hem nooit…