Enquêtecommissie presenteert rapport grondbeleid Enschede

Ben Sanders 21.06.2012

Ook tijdens de vakantie in het buitenland gaat het werk gewoon door, vandaar dit keer een kort stukje geschreven in het Turkse Alanya bij een temperatuur van boven de 40 graden Celsius.

Op maandag 25 juni presenteert de enquêtecommissie van de gemeenteraad van Enschede haar rapport ‘Grip op grond’. De enquête werd vorig jaar september gestart, nadat de raad in juli unaniem een motie had aangenomen om een onderzoek in te stellen naar het Enschedese grondbeleid. De gemeenteraad bespreekt het eindrapport in de raadsvergadering van maandag 2 juli as. Als Enschede mogen we trots zijn op deze enquête. Los van de politieke duiding van de uitkomsten, heeft de gemeenteraad zelf regie genomen en op een belangrijk onderwerp zelf in de openbaarheid uitgezocht hoe de zaak precies in elkaar steekt. Daarmee heeft de gemeenteraad het enquête-instrument ingezet, zonder dat er op voorhand duidelijk een politieke verantwoording aan de orde was. Een legitieme inzet van het instrument, zij het dat het minder vaak op die manier gebeurt. Ook qua proces kunnen we trots zijn: de enquête heeft zich aan het (strakke) tijdschema van 10 maanden gehouden (sneller dan het landelijk gemiddelde), is binnen budget gebleven (lager dan het landelijk gemiddelde) en inwoners hebben kunnen participeren.

Met dit rapport sluiten we als commissie 10 intensieve, inspirerende en nuttige maanden af. De duiding is verder aan de gemeenteraad, maar voor ons staat vast dat met dit rapport er weer genoeg grip bij de raad ontstaat om effectief en efficiënt het grondbeleid te kunnen bijsturen.