Japie Krekel

André Le Loux 06.07.2012

Enige tijd geleden werden wij, Burgerbelangen, in de raadszaal aangeduid als Japie Krekel,. Wij hebben dat opgevat als een compliment.

In de loop der jaren hebben wij tig keren gewaarschuwd voor te optimistische aantallen te bouwen woningen , de vraag naar kantoren en bedrijventerreinen. Ook waren wij kritisch t.a.v. aantallen bezoekers voor ijsbaan en zwembad. In al deze zaken waren de gepresenteerde getallen veel te optimistisch. Nu blijkt dat we met ons grondbedrijf behoorlijk in de financiële problemen zitten, heeft de raad een groot aantal moties aangenomen. Het college heeft toegezegd deze te zullen nakomen. Wij hopen dan ook dat wij vanaf nu niet meer in de rol van Japie Krekel hoeven te kruipen, maar dat vanaf nu alle plannen en voorstellen gebaseerd zijn op zeer realistische getallen en aannames.
Lukt dat dan hebben we afgelopen maandag Japie ten grave gedragen. Constateren we echter dat de komende voorstellen en plannen nog weer niet realistisch zijn, dan kruipen we weer in de huid van Japie, maar dan zullen we ons veel harder opstellen dan tot nu toe. Wij wachten af.