De vitale sportvereniging?!

Niels van den Berg 18.10.2012

De vitale sportvereniging, een mooi initiatief.

Er is een stichting voor in het leven geroepen en indien men het goed doet verdient de verenigingsmanager zichzelf terug. Daarvoor moeten leden dan wel meer contributie gaan betalen, maar dat zij zo, het is een maatschappelijk belang. Een andere eis die men stelt is dat een vereniging of een cluster van verenigingen meer dan 1000 leden moet tellen. We hebben het onlangs in de krant kunnen lezen. Vosta voldoet niet aan de gestelde criteria en ook heeft men hier een soort van uitgestelde betaling toegepast. In eerste instantie geen contributie verhoging, dat is anders op te vangen in de loop der tijd.
En juist dat zet weer kwaad bloed bij enkele andere verenigingen, die wel voldeden aan de gestelde eisen. Dan is er nog iets en het is van mijn kant wellicht wat suggestief maar er is een stichting opgericht ten behoeve van de vitale sportvereniging. De stichting wordt gemanaged door dhr. Hetterscheidt, partner van Dhr. Du Gardijn. Laatst genoemde heeft veel maatschappelijke betrokkenheid getoond de laatste jaren, in het bijzonder binnen V.V. Rigtersbleek. Mij is verteld dat hij zelf als medeoprichter onbezoldigd zijn werkzaamheden verricht. Maar hoe zit het dan met Dhr. Hetterscheidt?? Staat deze op de loonlijst van de stichting? En waaruit is zijn salaris dan opgebouwd? Zijn dit deels subsidiegelden van de Gemeente Enschede. Is hiervoor een contributieverhoging ten dele opgebouwd? Of komt een dergelijk salaris van sponsoren? Voor niets gaat de zon op is mij al jong geleerd. Maar wanneer bepaalde gelden op een wijze worden besteed die volgens mij niet helemaal de juiste is, begin ik toch wat achterdochtig te worden. Waarom is er überhaupt een stichting? Het is immers de vereniging zelf die een aanvraag KAN doen. Volgens mij zitten er in de kaartenbak van Enschede ook best geschikte kandidaten die een rol van verenigingsmanager op zich kunnen nemen. Of zijn er binnen O&O geschikte personen die iets kunnen betekenen? Subsidiegelden zijn dan toch ook rechtstreeks in te zetten en niet via een tussenstation. U leest het al… voor mij is het gissen. En om dan haarfijn te weten te komen hoe alles in elkaar steekt moet je vragen stellen. Dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb dergelijke vragen uitgezet bij het ambtelijke apparaat. Normaal is men vrij snel met beantwoorden. Deze keer duurt het echter behoorlijk lang voor ik antwoord krijg. Waarschijnlijk steekt e.e.a. op zijn zachtst gezegd best lastig in elkaar…