Begroting 2013-2016

André Le Loux 17.11.2012

In de vorige nieuwsbrief heb ik u een en ander gemeld over de begroting, vandaag het vervolg.

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad de begroting goedgekeurd. Het werd een heuse marathonzitting; om 15.00 uur begonnen en de laatste stemmingen vonden plaats om 23.50 uur. Zoals al gezegd er moet ongekend veel worden bezuinigd. We hebben kunnen bewerkstelligen dat de last niet bij de burger gelegd wordt, er wordt vooral ingeteerd op de reserves. Tijdens het debat hebben we een aantal bijstellingen in de begroting kunnen bewerkstelligen. Zo heeft Burgerbelangen samen met de andere coalitiepartijen een motie ingediend die het college opdraagt om uitvoering te geven aan de verbetering van het centrum van Boekelo. Ook hebben we, samen met VVD en PvdA, € 50.000 vrij kunnen maken om een deel van de bezuinigingen per 2014 op leerlingenvervoer ongedaan te maken. Het voorstel leerlingenvervoer moet nog worden besproken en wij zullen trachten bezuinigingen helemaal te voorkomen!! Samen met de andere coalitiepartijen hebben we een amendement ingediend om met ingang van 2014 € 200.000 extra vrij te maken voor beheer openbare ruimte. De burgers hebben recht op een nette leefomgeving.
De ingeboekte bezuiniging op de bijzondere bijstand gaat niet door,samen met de coalitiepartijen hebben we aangegeven dat geld voor bijzondere bijstand in voldoende mate beschikbaar moet blijven voor de doelgroep die hier noodgedwongen gebruik van moet maken.
Tot slot hebben we in het debat middels amendementen extra aandacht gevraagd voor de werkloosheid onder jongeren en voor de wijk Oost Boswinkel.