Kick off Campagne Cruijff Court Schutte’s Bosschool.

Ben Sanders 17.11.2012

Vrijdag 16 november was ik i.v.m. de verhindering van de Wethouders Hatenboer en Wallinga uitgenodigd om

als Voorzitter van het Stadsdeel Oost een woordje te spreken namens het Gemeentebestuur tijdens een kick off bijeenkomst op de Schutte’s Bosschool aan de Floraparkstraat 390 in Enschede. Tijdens deze bijeenkomst werd het startschot gegeven voor een campagne om een aangepast Cruijff Court te kunnen realiseren op het terrein van de school.
De Schutte’s Bosschool uit Enschede is een school voor kinderen met een chronische ziekte of een beperking. De school kan via de Cruijff Foundation de beschikking krijgen over een aangepast Cruijff Court, een multifunctioneel sportveld speciaal voor kinderen met een handicap. Dat is natuurlijk heel goed nieuws, maar daarvoor moet de school wel eerst zelf een groot bedrag van € 80.000 bij elkaar zien te brengen om dit financieel mogelijk te maken. Het komende jaar zullen zich daarvoor veel vrijwilligers gaan inspannen en zullen er diverse acties op touw worden gezet. De stichting Vrienden van de Schutte’s Bosschool, is hiervoor verantwoordelijk. In het bestuur van deze stichting zitten, naast een tweetal leerkrachten, een aantal ouders die een zoon of dochter op deze school hebben. Tijdens de bijeenkomst werd onder meer een promotiefilmpje gepresenteerd waarmee zij sponsoren en donateurs willen werven. Ook werd tijdens de bijeenkomst de ambassadeur van deze campagne bekend gemaakt. Dit is Petra Garnier, winnares van de bronzen medaille op de Paralympics in Londen (rolstoelbasketbal). Zij is overigens ook werkzaam bij de gemeente Enschede. De openingshandeling werd ook door haar, een vertegenwoordiger van FC Twente en ondergetekende verricht. Bij de bijeenkomst waren alle kinderen en leerkrachten van de school aanwezig. Daarnaast ontvingen alle ouders eveneens een uitnodiging. Ook was de media als TC Tubantia en RTV EnschedeFM aanwezig. Voor meer informatie over de school verwijs ik u naar hun facebooksite: www.facebook.com/vriendenvanschuttesbosschool

 , zie ook www.schuttesbosschool.nl .