De schaamte voorbij in Enschede! 25 Topverdieners.

Albert Veldt 10.01.2013

Als we aan rijk denken, denken we aan Wessels of aan Fransen van Arke en met respect

want dat zijn de mensen die Twente op de kaart zetten. Uit arbeidersgezinnen, door gedrevenheid een bedrijf hebben opgebouwd en zo vermogend zijn geworden.

Vroeger was het al zo dat met respect werd gekeken naar de burgemeester, de dominee, de dokter de hoofdonderwijzer, allemaal mensen met een zekere status en een bijbehorend inkomen. Hoe anders is het toch momenteel. Mede door de privatisering worden bedrijven bijeengehouden door aandeelhouders op de beurs en wordt er een directeur of bestuurder benoemd die naar verhouding van de winst en/of omzet van het bedrijf zijn inkomen krijgt. Belachelijke beloningen zoals ook blijkt uit een overzicht in de TC Tubantia van een aantal functionarissen in Enschede die wel tot drie keer het salaris krijgen van wat onze burgemeester Peter den Oudsten krijgt. Burgerbelangen vind het te gek voor woorden. Vroeger werd een ambtenaar door de gemeente aangesteld als directeur van school, woningbouwcorporatie of Nutsbedrijf met een inkomen beslist niet hoger dan dat van de burgemeester, nu verdiend zo iemand minimaal twee tot drie keer zoveel. Dan hebben we het dus over een salaris tot 400.000 euro of meer!!’ Lang leve de privatisering en wij ons maar afvragen hoe het toch komt dat de prijzen de pan uit rijzen!