Het miljoenen-innovatiefonds van Enschede.

Albert Veldt 10.01.2013

Bij het coalitieakkoord in 2010 is er besloten om vanaf 2011 een innovatiefonds (revolving fund) op te richten

om jonge entrepreneurs in de gelegenheid te stellen op creatieve wijze een bedrijf op te zetten dan wel uit te bouwen op basis van hun ideeën. Doel is natuurlijk om vooral de werkgelegenheid te stimuleren. Burgerbelangen heeft dat initiatief steeds breed gesteund. Voor dit innovatiefonds is jaarlijks 3 miljoen beschikbaar.
Nu ruim twee jaar later is er alleen geld uit gegeven aan management en vooronderzoek hoe men de zaken aan moet pakken. Inmiddels hebben we dus ruim 150.000 euro uitgegeven, maar waarvoor!? Dat heeft er toe geleid dat van het beschikbaar gestelde bedrag voor 2011 veel geld gebruikt is om andere urgente zaken te bekostigen. Dat is ook logisch, met het geld in het fonds gebeurde immers niets, terwijl er voor 2012 en 2013 weer opnieuw 3 miljoen per jaar naar toe vloeit.

CDA en anderen partijen, waaronder Burgerbelangen vonden het tijd worden om er vragen over te stellen aan de wethouder. De PvdA viel de vragenstelster van het CDA hierop aan omdat alles volgens plan verliep en je een broedende kip niet moet storen. Nou wij vinden dat we wel degelijk vragen mogen stellen want uit de rapportage bleek dat er bijna 100 aanvragen waren binnengekomen maar nog niet één toewijzing was gedaan! Wat is hier aan de hand!?

De vorig jaar nieuw aangestelde manager werd na enkele maanden alweer de laan uit gestuurd! Maar vragen stellen mocht blijkbaar niet van de voorzitter van de PvdA. Hier slaat de PvdA de plank mis.
Inmiddels heeft wethouder van Hees wel toegezegd dat wij binnen een half jaar, dus nog vóór de zomervakantie geïnformeerd zullen worden.