Wordt de Zuidmolen toch Kennishuis met bibliotheek

Ben Sanders 24.01.2013

Een positief vervolg…. Zoals u weet en zoals eerder geschreven zijn wij Burgerbelangen al enige tijd in het lokale nieuws omdat wij de voorgestelde plannen voor vestiging van de Bibliotheek

en het Kennishuis in ‘De Maere’ aan het Ariensplein té ambitieus en te kostbaar vinden. Ons eigen idee is om het winkelcentrum De Zuidmolen hiervoor te gebruiken.
Dit werd in eerste instantie niet al te positief ontvangen maar door mij hierin even vast te bijten en contacten te leggen met de projectleider, de Bibliotheek en met de eigenaar van de Zuidmolen bleek na uitleg dat het idee nog niet zo gek is. Allen staan nu inmiddels zeer positief in het verhaal en zo is het balletje gaan rollen! Inmiddels heeft ook het college ingezien dat de aankoop van de Maere aan het Ariensplein te kostbaar is en niet haalbaar.
Tijdens de laatste Stadsdeel Centrum vergadering werd er nu heel enthousiast een presentatie gegeven m.b.t. de mogelijkheden om de Bibliotheek en het Kennishuis in de Zuidmolen te vestigen. Een mooie en noodzakelijke invulling voor een nu nog half leegstaand gebouw en verdichting van de binnenstad. Een prima en goed idee van Burgerbelangen dat nu dan toch wordt beloond want het Raadsvoorstel word door de Stadsdeelcommissie gesteund.
Mogelijk wordt De Zuidmolen straks wel een Beeldbepalend object met zelfs ook een ingang aan het Koningsplein en tevens weer net als vroeger als de prominente ingang van het Stadscentrum. .