Hoe lang kan oudere thuis blijven wonen?

Ben Sanders 21.02.2013

Het kabinet wil forse stappen zetten bij de zorg voor ouderen. De vereiste steun in de Kamer is er nog niet.

Niemand in de politiek is erop tegen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt willen wonen, met hulp aan huis als dat nodig is. De gemeente moet daar dan een prominente rol bij spelen. Het is met name de vraag waar je de grens trekt die de Tweede Kamer verdeelt: hoe zorgbehoevend kun je zijn om toch nog thuis te blijven wonen? Afgelopen jaar woedde er tot het einde een fel debat over het sluiten van de deuren van het verzorgingstehuis voor ouderen die zich in de toekomst melden voor de meest lichte vormen van zorg; in jargon de categoriën ZZP 1 en 2. (Mensen die zich zelf kunnen redden) Gesteund door adviezen van belangenorganisaties, besloot een meerderheid van de Tweede Kamer daartoe. (ZZP : Zorg Zwaarte Pakket)

Voor ouderen die nog wat meer zorg nodig hebben (categorie ZZP 3, Mensen die hulp nodig hebben bij bijv. aankleden en douchen), trapte de Kamer op de rem. Onduidelijk was welke zorg deze ouderen precies nodig hadden en waar ze die zouden kunnen vinden zonder een plek in het verzorgingstehuis. Om die reden is tot uitstel besloten tot 2014. In het regeerakkoord gaan VVD en PvdA een stap verder. Het is de bedoeling dat vanaf 2016 ook ‘nieuwe’ ouderen uit categorie ZZP 4, dat zijn mensen die niet zonder hulp kunnen, dus met nog meer behoefte aan zorg, buiten het verzorgingstehuis blijven en hun hulp dicht bij huis zoeken.

Volgende maand komt staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA, Volksgezondheid) met zijn plannen. Hij wil zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de wens van ouderen om langer zelfstandig thuis te wonen, waardoor ze volgens hem minder eenzaam zijn en bij de zorg meer maatwerk mogelijk is. Van Rijn erkent dat het voor iedereen; ouderen, zorgaanbieders en gemeenten wennen zal zijn en benadrukt het belang van een zorgvuldige invoering.

Zijn devies: laten we leren van de ervaringen met thuiswonende ouderen die een beetje zorg nodig hebben, dan kunnen we kijken hoe het verder moet met degenen die veel meer zorg willen.

Hij weet volgens mij totaal niet waar hij over praat! De SP en PVV zijn echter des duivels. Ze vinden dat het kabinet hoe dan ook te hard van stapel loopt, puur om de gewenste bezuinigingen binnen te halen. ,,Dit levert munten op. Daarom, en niet omdat de mensen dat zelf willen, doet het kabinet dit”, zegt PVV-Kamerlid Fleur Agema. Zij wil de sluiting van verzorgingstehuizen stoppen. Ook D66 en met name CDA zijn kritisch. Die partijen zijn voor het kabinet belangrijk om voldoende steun in de Eerste Kamer te krijgen. Hoe lang een oudere verantwoord thuis kan blijven is daarmee niet alleen een medisch-ethische kwestie, maar ook een politieke. Het kabinet wil forse stappen zetten, maar dat kan alleen als het daarvoor een breed draagvlak vindt.

Persoonlijk denk ik en daarmee ook Burgerbelangen Enschede dat de categorieën Zorg Zwaarte Pakketten 3 en 4 en hoger er uit halen een onverantwoorde verandering is die heel veel leed, vereenzaming, suïcide en versneld overlijden tot gevolg zullen hebben. (Bron: TC Tubantia)