Collegialiteit en politiek

Niels van den Berg 07.03.2013

Afgelopen maandag stond de intentieovereenkomst nieuw te bouwen moskee op het noordelijke deel voormalig DCW terrein op de agenda.

Zo’n beetje het meest tijdrovende onderwerp van de afgelopen jaren dat ik namens de fractie van Burgerbelangen Enschede heb behandeld. Uren achtereen gesproken met betrokken partijen, uren banden na geluisterd en tot slot alle wensen en bedenkingen geuit in twee moties. Daarna heb ik beide moties, ruimschoots voor de vergadering via de mail naar de coalitiepartners verstuurd, waarop ik een dag later al antwoord had van de PvdA en VVD. Kort en krachtig is het antwoord: ‘Wij steunen beide moties niet’.

Het niet steunen van deze twee moties door de coalitie partijen is op zich niet vreemd, daar kan men anders over denken. Echter men heeft ook niet aangegeven of men de moties met een paar aanpassingen wel zou kunnen ondersteunen.

Het wordt echter wel heel merkwaardig en zelfs betreurenswaardig wanneer je dan goed voorbereid plaats neemt in de raadszaal en je plotsklaps een bijna raadsbreed ondertekende motie onder de neus geschoven krijgt, geïnitieerd door de PvdA fractie, met het verzoek om te tekenen. In die motie vele aspecten die sterk overeen komen met onze beide moties. Ook het CDA kwam te elfder ure met een eigen motie.

Het staat een ieder vrij om dit zo te doen, maar als je in een coalitie zit, kun je je afvragen of dit dan collegiaal te noemen is. Of is dit soms politiek?? En dan gebeurt je dit nog geen week nadat de fractievoorzitters van de coalitie nogmaals hebben afgesproken om toch eerst de partijen uit de coalitie als eerste te informeren over moties en hen verzoeken om deze te ondersteunen!!!!