Consumentenvuurwerk

Ben Sanders 21.03.2013

Het kabinet is het helemaal eens met de meerderheid van de bevolking die vindt dat er geen verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk moet komen.

Moeten wij in Enschede, zoals Groen Links dat wil, het vuurwerk tijdens de jaarwisseling beperken of verbieden? Wij denken van niet, wij doen liever een beroep op de verantwoordelijkheid van de burgers en als het om de jeugd gaat een extra beroep op de ouders. Burgerbelangen is het dan ook eens met de Minister en onze Burgermeester zoals hier onder te lezen.

Ondanks dat er ook afgelopen jaarwisseling weer veel klachten over vuurwerk zijn geweest, blijft de traditie behouden, geeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren aan. De minister is niet onder de indruk van een onderzoek van DirectResearch onder gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters, waarmee Kamerlid Ouwehand aankwam. Daaruit bleek dat een ruime meerderheid van lokale bestuurders en politici voorstander is van een vuurwerkverbod. Aan het onderzoek deden maar 420 lokale politici mee, voornamelijk raadsleden. Het Ministerie heeft zelf via het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een aantal Gemeenten van verschillende grootte gevraagd naar hun opvattingen over een vuurwerkverbod, afsteektijden en instrumenten als het aanwijzen van vuurwerkvrije zones.
De minister heeft ook zelf met Gemeenten en met de VNG gesproken. Uit dat alles kwam juist naar voren dat Gemeenten uit de voeten kunnen met het ter beschikking staande instrumentarium om de overlast tijdens de jaarwisseling te reguleren en dat zij geen voorstander zijn van het beperken van de afsteektijden. Dat heeft overigens vooral te maken met handhavingproblemen die Gemeenten anders verwachten. Nogmaals de verantwoordelijkheid ligt bij de burger zelf.