ALV op 30 mei 2013

Barry Overink 16.05.2013

Donderdag 30 mei a.s. om 20.00 uur Is er weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering in café de Zon voor alle leden van de vereniging.

Naast de standaard agenda zullen wij in deze vergadering ook aandacht besteden en u informeren over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 2014, waarvan de voorbereidingen al in volle gang zijn.

Tevens is er nog de mogelijkheid om tot 1 september kandidaten aan te melden voor de Asschermanprijs. Een prijs voor die gene die zich voor de stad Enschede of haar burgers inzet en het verdient om daarvoor eens in het zonnetje te worden gezet. Dit jaar zal de uitreiking tijdens ons jubileumfeest van het 20 jarig bestaan van Burgerbelangen Enschede plaats vinden.

Kandidaten voor de Asschermanprijs kunt u opgeven via een e-mail naar secretaris@burgerbelangenenschede.nl

Namens bestuur BBE