‘Opslag gevaarlijke stoffen niet in orde bij HST’.

Ben Sanders 16.05.2013

Het antwoord op de door mij gestelde vragen m.b.t. Urenco zijn nog niet eens binnen of er is al weer een nieuwe aanleiding om vragen te stellen over veiligheid:

 Via RTV Oost nieuws vernamen we het volgende; Transportbedrijf HST in Enschede voldoet niet aan de brandveiligheidseisen voor opslag van gevaarlijke stoffen. Dat laat staatssecretaris Mansveld van Milieu weten aan de Tweede Kamer. Het bedrijf staat op een lijst met 62 bedrijven waarbij is geconstateerd dat de vergunningen niet in orde zijn of er iets mankeert aan het inspectierapport.
Zij schrijft aan de Tweede Kamer dat de verantwoordelijke overheden er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de bedrijven de eisen wel naleven. Voor HST is dat de gemeente Enschede. De VVD in de Tweede Kamer wil dat dit bedrijf de poorten sluit, tenzij ze onmiddellijk orde op zaken stelt, meldt het Algemeen Dagblad.

HST in Enschede zegt in haar reactie: Wij voldoen wel aan veiligheidseisen. HST Transmission in Enschede vindt het niet terecht dat de onderneming op een lijst staat met bedrijven die niet voldoen aan de brandveiligheidseisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Het bedrijf voldoet volgens directeur Pieffers wel aan de eisen. Op 13 mei heeft R2B opnieuw een inspectie uitgevoerd. Bij die inspectie is mondeling aangegeven dat de installatie aan de eisen voldoet. Daarvan hebben zij alleen nog geen schriftelijke bevestiging ontvangen. Dat duurt doorgaans zes weken. Dit is voor mij en Burgerbelangen een reden om hierover enkele vragen te stellen aan het College.