Een schouderklopje, een aai over de bol of een schop onder de kont.

André Le Loux 30.05.2013

Uitspraken die je geregeld hoort wanneer iemand iets goed doet of juist niet.

Afgelopen maandag in de raadsvergadering deed ik ook zo’n uitspraak. Bij de bespreking van de jaarrekening ging ik in op de postbehandeling door de gemeente. De gemeente scoort al meer dan 10 jaar achtereen een onvoldoende voor postbehandeling. Iets waaraan ik mij mateloos erger. Destijds toen ik wethouder was heb ik al ervaren dat burgers geen antwoord kregen op ingezonden brieven , of soms pas na drie maanden. Dikwijls kreeg ik van burgers te horen dat ik niet reageerde op hun brief terwijl ik die brief nooit ontvangen had, want die lag in de la bij een ambtenaar. Daar heb ik destijds enorm tegen geageerd richting ambtelijke leiding en nu 10 jaar later moet ik constateren dat de kleine vooruitgang in 2005 en 2006 weer teniet is gedaan.

Een gemeente die voorstaat een innovatieve gemeente te zijn, maar het niet lukt om voor een basale activiteit als postbehandeling een voldoende te scoren moet zich diep schamen. En betrokken ambtenaren moeten hierop worden aangesproken en laat ook duidelijk zijn, met een reprimande lukt het dus al 10 jaar niet , dus is een schop onder de kont op zijn plaats. Niet letterlijk, want dan krijg je het verwijt van fysiek geweld, maar er moet duidelijkheid zijn dat een dergelijk gedrag ook werkelijk gevolgen heeft.
Overigens een aai over de bol en een schouderklopje zijn ook figuurlijk bedoeld, want anders krijg je het verwijt van ongewenste intimiteiten.
Om dit probleem op te lossen moet het gedrag van ( een aantal ) ambtenaren dus veranderen en wel per direct. Ik weet dat veel ambtenaren onze nieuwsbrief lezen, dus gaarne reactie van jullie kant!! PS. De burgemeester vond mijn uitspraak ongepast, ik ben benieuwd of hij daar nu nog zo over denkt.