Bevolkingsgroei of -krimp blijft politiek zeer belangrijk.

Albert Veldt 29.08.2013

Er wordt door de crisis voor dit jaar een geboortedip geconstateerd aldus het Nederlands Planbureau.

Door onzekerheid wat baanbehoud betreft, maar ook door ingrijpende bezuinigingen in de kinderopvang, stellen veel paren het vervullen van de kinderwens nog even uit, of zelfs helemaal af.

Niet alleen door de crisis komen er al decennia lang minder kinderen, het was ook beleid van onze regering om de bevolkingsgroei in te tomen. Door die maatregelen en advies gingen veel vrouwen deel nemen aan arbeidsproces tot vreugde van de emancipatiebeweging.

Kinderdagverblijven voor voor- en naschoolse opvang kwamen in de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond en deden goede zaken, maar we weten allemaal dat als er verzadiging optreedt, of erger nog, er door de crisis nog minder kinderen komen dit een rampzalig gevolg voor veel kinderdagverblijven zal hebben. Ook SKE in Enschede krijgt te maken met afname en zal in moeten krimpen, Christien van Wijk van SKE zegt ‘kinderen zijn meestal vier jaar bij ons, dus nu minder baby’s betekent straks minder peuters’.

BBE voegt aan dat feit toe dat er straks dus ook minder scholieren en studenten zullen zijn! Wij vragen ons af wanneer schooldirecties ook eens naar de statistieken zullen kijken. Besturen betekend vooruitzien en visie hebben en niet blind jaar op jaar door denken te kunnen gaan.