Flikker op!

Niels van den Berg 29.08.2013

Als raadslid ontvang je wekelijks brieven van verschillende organisaties.

Tijdens het meest recente fractieoverleg kreeg ik een schrijven van Movisie toegeschoven door onze fractieassistent. In de allereerste zin vraagt men aandacht voor homo vriendelijk sportbeleid in de gemeente. Ruim een week nadat v/d Gijp menigmaal in de spotlights stond vanwege het niet onder stoelen of banken steken van zijn mening ten aanzien van homoseksualiteit in de voetbalwereld, ligt er een vraag die deze discussie ineens heel dichtbij brengt. Nadat ik het schrijven aandachtig had gelezen, was ik er al snel over uit dat we weer eens doordraven met zijn allen. Homo vriendelijk sportbeleid, geschreven op een roze papiertje om het hele verhaal kracht bij te zetten.
De briefschrijvers suggereren dat verenigingsbesturen niet weten hoe ze om moeten gaan met dit thema. Ook spreekt men van een spetterende kick off op coming out dag, 11 Oktober, homovriendelijke sportaccomodaties, en tot slot passeert ergens in het midden ook het gezegde ‘uit de kast komen’. Dat vind ik nou discriminerend, denken in hokjes. Hoe moet ik mij dat voorstellen? Ontvangen alle leden een afkruis kalender, die ertoe zal leiden dat 11 oktober de dag is waarop het legitiem is om kenbaar te maken dat men valt op hetzelfde geslacht? Complete waanzin! Ik geloof absoluut dat homo een veel gebruikt scheldwoord is. Ik geloof ook dat er een aantal sporters zijn, die worstelen met hun identiteit.
Maar om in taal van de klokkenluiders te spreken… Het proces dat voorafgaat aan het moment waarop men uit de kast komt, is een proces dat zich niet alleen afspeelt in de sportvereniging. Ook overige omgevingsfactoren spelen daarbij een rol. Deze overdreven extra aandacht lijkt het juist lastiger te maken voor betreffende personen, en kan leiden tot een stroom aan negatieve effecten binnen de sportomgeving. Laten we vooral normaal doen met zijn allen, vooral accepteren dat homo zijn geen enkel probleem is. Dat homo zijn hetzelfde is als roodharig zijn, klein zijn, dik zijn , Turks zijn, Nederlands of welk ander uniek kenmerk dan ook. Kom mij niet met deze schreeuw om aandacht, terwijl rassendiscriminatie nog altijd aan de orde van de dag is, de F-jes van de plaatselijke voetbalclub elkaar belachelijk maken onder de douche, en vechtpartijen wekelijks de realitiet vormen. Ik heb het stuk na laten lezen, en gevraagd aan een erg goed bevriende homo die, niet op 11 oktober maar een week later, uit de kast is gekomen. Hij reageerde vrij kort af.. Flikker op met die onzin….