Bezuinigingen

André Le Loux 26.09.2013

Enschede staat er niet goed voor. We moeten flink bezuinigen.

Het planoptimisme uit het verleden ( u weet hoe wij daar altijd tegen hebben geageerd) en vervolgens de langdurige crisis hebben er toe geleid dat onze reserves volledig zijn verdampt. Ook hebben we een ongekend hoge werkloosheid in onze stad. Dat we nu flink moeten bezuinigen is een gegeven. En dat deze bezuinigingen pijn gaan doen weten we ook. Burgerbelangen gaat zoals altijd, en dus ook nu, de problemen niet uit de weg, we zullen trachten orde op zaken te stellen.
Bij de bezuinigingsmaatregelen willen we de financieel minder draagkrachtige zoveel mogelijk ontzien en tegelijkertijd zullen we een bovengemiddelde lastenverzwaring voor de burger niet accepteren. Dat komt de lokale economie niet ten goede en bevordert de werkgelegenheid niet.
We houden u op de hoogte.