Wijkbudgetten in een format ?!

Niels van den Berg 26.09.2013

Als lokale partij is een van de grootste aandachtspunten het samen werken met de burgers van de stad.

Niet willen reguleren op alle fronten en loslaten waar mogelijk. Wijkbudgetten zijn daarin een van de belangrijkste middelen. Daar heeft Burgerbelangen Enschede vanaf het eerste uur voor gestreden. Inmiddels gaat er ruim 1,4 miljoen richting wijkbudgetten. Nog altijd een fractie van de totale begroting van de stad Enschede, maar wel een hoeveelheid die ertoe doet. In de stadsdelen krijgen raadsleden jaarlijks de verantwoording van de wijkbudgetten. Wij hebben altijd gesteld dat er vertrouwen is in de verschillende mensen die deel uit maken van de commissie die de aanvragen beoordeelt.

Dat vertrouwen is op basis van ervaringen van de afgelopen periode terecht gebleken. Wel zit er een zekere discrepantie tussen gewenste inzet en daadwerkelijke inzet van middelen. Ook de wijze van honoreren verschilt per stadsdeel. Wordt een initiatief in het ene stadsdeel wel geadopteerd, dan hoeft dat in het andere niet zo te zijn. De vele uiteenlopende aanvragen hebben vaak ook een raakvlak met een gemeentelijke verantwoordelijkheden en/of programma’s. En dus is het altijd lastig beoordelen voor de betreffende commissie leden. Want valt een aanvraag nou juist onder onderhoudstaken van de gemeente of is het een verrijking of verfraaiing voor de wijk? In feite mist er een soort van onderlegger, of beter gezegd format. Willen we bijvoorbeeld dat vrijwilligers betaald worden uit deze budgetten?

Kunnen instellingen en/of verenigingen (die reeds gemeentelijke subsidie ontvangen) ook een indirecte aanvraag doen door middel van wijkbewoners? En is het de bedoeling dat buurtbarbecues verspreid door de stad gefinancierd worden met deze gelden? Kortom het zou goed zijn wanneer aanvraag en behandeling volgens bepaalde richtlijnen verlopen die voor de gehele stad gelden. Alleen op die manier is groei van deze, volgens Burgerbelangen Enschede, waardevolle budgetten in de toekomst mogelijk.