Marc Teutelink ; Kandidaat raadslid voor BBE

Marc Teutelink 24.10.2013

marc

Mijn naam is Marc Teutelink, 43 jaar oud, geboren en getogen Enschedeër, gelukkig samenwonend met vrouw en drie kinderen.

In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als IT architect. Ik geloof in de vrijheid van de persoon, zolang hij of zij vrijheden van anderen niet beperkt. In mijn optiek geldt dit zowel voor natuurlijke personen als ook voor niet natuurlijke personen, als bedrijven en overheid. Het mag niet zo zijn dat (lokale) overheden bij het uitoefenen van hun beleid allerlei, voor hen minder relevante, zaken over het hoofd ziet of bagatelliseert en daarmee niet de belangen van alle betrokken partijen in hun besluiten laat meetellen.

Dit vereist een sterke vertegenwoordiging in de gemeenteraad die niet alleen de belangen van individuen behartigd maar ook het hogere (in ons geval ‘gemeentelijke’) belang zeker niet uit het oog verliest. Het streven om te komen tot een beter en leefbaarder Enschede ligt in het woord ‘Samen” van ons motto “Gewoon Samen Doen” en mag nimmer uit eenrichtingsverkeer bestaan.

Bij dit alles is het lokale karakter van de partij veelal een groot voordeel, daar men zich niet dient te conformeren aan de landelijke programma’s. Landelijke politiek valt in mijn optiek niet altijd rechtstreeks te vertalen naar lokale politiek, hetgeen het belang van lokale partijen groter maakt. Lokale partijen worden door het huidige landelijke beleid van verregaande decentralisatie steeds belangrijker: ‘Bij lokale verkiezingen stem je lokaal!‘.

Ik denk dat ik gezien mijn ervaring, kritische blik, goede communicatieve vaardigheden, motivatie en enthousiasme een goede uitbreiding kan zijn in de organisatie van Burgerbelangen Enschede.