Participatie hoe doen we dat?

Albert Veldt 07.11.2013

De landelijke partijen zijn sterk voor participatie,

Koning Willem Alexander noemde het al in zijn toespraak tijdens Prinsjesdag, we moeten werken aan de participatiemaatschappij. Landelijke economen hebben hun bedenkingen bij die participatie. Vaak wordt er dan gedacht en gesproken over inzet van vrijwilligers of anderzijds mensen die werk willen verrichten met behoud van hun uitkering of rechten daarop.
De economen stellen dat als alle vrijwilligerswerk gedaan zou worden door betaalde krachten de werkloosheid in Nederland wellicht voor driekwart teruggedrongen zou worden. Daar zit nu juist ook het probleem wat we vandaag de dag zien. Alle vormen van wijkverpleging of verzorging van mensen wordt langzamerhand ingevuld door onbetaalde krachten terwijl de betaalde professionals ontslagen worden. Zelfs in Supermarkten worden vakkenvullers aangesteld met achterstand op de arbeidsmarkt terwijl de jonge studenten die dit als betaald werk deden nu hun studie gevaar zien lopen omdat ze geen verdienste meer hebben.
Burgerbelangen is uiteraard voor participatie, maar we moeten oppassen voor de door mij boven beschreven valse concurrentie want dan snijden we sterk in ons eigen vlees. Wij zullen dan ook scherp toezien hoe we daar in Enschede mee omgaan en daar waar sprake is van verdringing door middel van looncompensatie bij de gemeente aan de bel trekken. Participatie is prima maar we moeten wel kijken naar actie en de daaruit volgende reactie op de arbeidsmarkt.