Voorbeeld van burgerparticipatie

Ben Sanders 07.11.2013

In 2012 voerden de 3FM dj’s vanuit het ‘Glazen Huis in Enschede’ met 3FM Serious Request actie om aandacht te vragen

en geld in te zamelen voor het terugdringen van de wereldwijde babysterfte. Een stille ramp die wereldwijd ruim 5,5 miljoen slachtoffers maakt en het gevolg is van een gebrek aan medische zorg, kennis en begeleiding tijdens de zwangerschap.

Besteding ‘Let’s hear it for the babies’, in Enschede werd in 2012 een record geldbedrag van € 13.839.731 opgehaald. Dankzij deze opbrengst heeft het Rode Kruis onder andere het volgende kunnen bereiken:

In totaal werden 56.243 baby’s en 45.424 zwangere vrouwen bereikt met hulp van het Rode Kruis in 13 landen: Filippijnen, Malawi, Ethiopië, Oeganda, Zuid Soedan, Guatemala, Libanon, Mali, Mauritanië, Somalië, Soedan, Democratische Republiek Congo en Irak. 45.424 zwangere vrouwen zijn begeleid door het Rode Kruis en hebben zwangerschapscontroles ontvangen, onder hen 19.398 vrouwen die zijn gevaccineerd tegen tetanus. In Malawi zijn 20 fietsambulances aangeschaft om vrouwen die moeten bevallen sneller naar het ziekenhuis te brengen. 36.458 vrouwen hadden dankzij het Rode Kruis schoon water bij en na de bevalling, door nieuwe watervoorzieningen bij een kliniek te plaatsen of door distributie van waterfilters. Er zijn 12.623 mammapakketten en baby-kits uitgedeeld en van 302 vroedvrouwen en gezondheidspersoneel is de opleiding gefinancierd. 50 klinieken zijn van medische instrumenten voorzien en 36 klinieken en moederhuizen zijn door het Rode Kruis gerenoveerd of opgezet. 19.749 baby’s zijn binnen 2 dagen na hun geboorte bezocht door een Rode Kruis vrijwilliger. Ruim 20.000 vrouwen zijn voorgelicht over borstvoeding en gezonde voeding voor zichzelf en de baby.

Bovenstaande resultaten zijn gebaseerd op het eerste jaar dat het geld van deze actie werd besteed. Het Rode Kruis verwacht in 2015, 140.000 baby’s en ruim 90.000 zwangere vrouwen te hebben bereikt. Voor de besteding van het volledige ingezamelde bedrag en de daadwerkelijke gerealiseerde hulp door 3FM Serious Request 2012 legt het Rode Kruis binnen 3 jaar complete verantwoording af. Deze verantwoording is te vinden op www.rodekruis.nl en www.3fm.nl .