Sportrolstoel

André Le Loux 20.12.2013

In een vorige nieuwsbrief hebben wij melding gemaakt van het weigeren van een sportrolstoel aan een lid van de gehandicaptensportvereniging de Tubanten.

Dit hebben wij aanhangig gemaakt bij de Gemeente. Gelukkig heeft de Gemeente nu toch beslist dat de sportrolstoel wordt toegekend. Onze inspanningen zijn niet voor niets geweest. Waarvan akte.