Burgerbelangen Enschede en de speerpunten in het Centrum

Albert Veldt 07.03.2014

Betrokkenheid van de burger, bedrijven en partners staat bij Burgerbelangen hoog in het vaandel.

Het instellen van de wijkbudgetten is dan ook mede op initiatief van Burgerbelangen tot stand gekomen. Hiermee geven we ook aan er vertrouwen in te hebben dat burgers zelf initiatief kunnen nemen en daarvoor ook worden beloond door financiële ondersteuning bij de uitvoering van allerlei op te zetten activiteiten of projecten. De inwoners geven zelf de prioriteiten aan. De burgerparticipatie komt zo pas echt op gang
In de afgelopen jaren heeft Burgerbelangen zich volop ingezet tijdens de vergaderingen voor het stadsdeel Centrum. In het Centrum zijn veel projecten die volgens planning verlopen. Waarbij tijdens de realisatie overlast kan ontstaan voor de omgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de realisatie van de Zuidelijke ingang voor de Van Heekgarage. Ondernemers hebben daar behoorlijk last van gehad, maar je kunt alleen via duidelijke communicatie uitleggen wat, wanneer zal gebeuren. Dat de stationstunnel (waar wij erg op tegen waren) er niet is gekomen, staat meer in het licht van bezuinigingen dan van luisteren naar de burgers. Al met al toch een gelukkig eind in dit verhaal. Overlast in het Centrum van geweldplegers, vaak mede door drankmisbruik, zal niet altijd te voorkomen zijn, maar repressief optreden en patrouilleren helpt wel veel. Burgerbelangen heeft zich dan ook steeds positief ingezet op bijvoorbeeld handhaving door voldoende agenten, de PUB ploeg en extra camera’s op onveilige plaatsen. Burgerbelangen heeft zich ook ingezet om de drugsdeal overlast die er rond het station bestond op te lossen en met redelijk succes, waarvoor dank aan Albert Bootsma de toenmalige Stadsdeelmanager.

Voor de komende periode gaan we er wederom vanuit dat wij geen extra lastenverhoging voor de burger en bedrijven hoeven in te voeren. Specifiek voor het Centrum blijft een goede bereikbaarheid voor alle vormen van vervoer naar de binnenstad essentieel. Het centrum van Enschede moet leefbaar zijn voor zowel bewoners, ondernemers en bezoekers. Burgerbelangen overweegt een fietsverbod tijdens winkelopeningstijden in te voeren langs de dagmarkt en op het van Heekplein tijdens de dinsdag en zaterdag weekmarkt, alsmede extra fietsparkeergelegenheden (o.a. nietjes) te creëren om het wildparkeren van fietsen tegen te gaan. Het verder realiseren van mogelijkheden voor de kleine zelfstandige ondernemers om zich in de straatjes van de binnenstad te kunnen vestigen door o.a. het verlenen van startsubsidies (o.a. gevelrenovatie) en/of aanpassing bestemmingsplan. Tot slot de te houden evenementen en activiteiten om Enschede te promoten, dienen in eerste instantie aantrekkelijk vóór en gericht te zijn op de eigen bewoners.