Communicatie met de burgers!

Niels van den Berg 03.04.2014

Vorige week donderdag is de nieuw gekozen gemeenteraad geïnstalleerd.

De komende weken zal langzaam duidelijk moeten gaan worden welke partijen de komende vier jaar in de coalitie komen. Ondertussen heeft de raad tijdens bespreking van het overdrachtsdocument, unaniem aangegeven op een andere wijze en frequenter samen te willen gaan werken met de burger. De burger wordt meer en meer aan de voorkant van een willekeurig proces betrokken. Ook Burgerbelangen Enschede is die mening toegedaan. Sterker nog, ik durf wel te stellen dat de communicatie over en weer met de burger in principe een lijfspreuk is van onze partij! Toch blijft dit aspect ook een aandachtspunt van de fractie, en het bestuur, van Burgerbelangen Enschede. Het fenomeen wijkvertegenwoordigers speelt al jaren op de achtergrond, maar is moeilijk op gang te krijgen mede gezien het feit dat hierbij nogal wat vrijwilligers benodigd zijn, die de wijkraadvergaderingen moeten gaan bezoeken. Maar met een ledental van inmiddels over de honderd, zou het de komende periode toch moeten kunnen slagen. De eerste “meldingen” die via leden zijn binnengekomen, zijn al in behandeling onder het motto;
                                   Gewoon samen doen!