Stabiele portefeuille

Hans van Agteren 15.05.2014

Na intensieve onderhandelingen ligt er uiteindelijk een perfect coalitieakkoord voor de komende vier jaar,

waarbij onze burgers en partners in de stad centraal staan. Dat sluit daarmee exact aan bij de uitgangspunten van BBE.
In de afgelopen dagen hebben de onderhandelaars zich ook gebogen over de portefeuille verdeling. Met een voor de toekomst grote opgave en gegeven het uitgangspunt van 5 wethouders heeft dit voor BBE een mooie portefeuille opgeleverd.

De komende periode mag ik een vervolg geven aan mijn wethouderschap. Met het complete programma leefomgeving als basis, met daarin alle milieuzaken, het onderhoud openbare ruimte, maar ook de vergunningen en de handhaving. Vervolgens het domein vrijetijdseconomie waaraan nu ook evenementen en city marketing is toegevoegd. Ook de functie in de regio met recreatie en toerisme blijft de komende jaren mijn verantwoordelijkheid. Vervolgens kan ik uitvoering blijven geven aan verkeer en openbaar vervoer. Het complete buitengebied en de bestemmingsplannen complementeren dit deel van mijn stedelijke portefeuille. Tot slot zullen stadsdeelsgewijs werken en burgerparticipatie mijn portefeuille complementeren.

En…..stadsdeel Noord blijft mijn stadsdeel!! Een prachtige op de burger gerichte portefeuille waar ik de komende 4 jaar met vol overgave invulling aan wil geven. Gewoon SAMEN doen en duurzaam SAMEN sterk hand in hand gaan.