Omzettingsvergunningen

Niels van den Berg 12.06.2014

Afgelopen jaar ben ik met onze wethouder van Agteren in gesprek gegaan met de wijkraad en inwoners van de wijk Twekkelerveld

Aanleiding was destijds de ervaren overlast, maar bovenal de hoge concentratie van onzelfstandige bewoning. Tijdens die bijeenkomst heeft van Agteren toegezegd om dit proces in de betreffende wijk een halt toe te roepen. Nu een jaar later horen en lezen we veelvuldig over huisjesmelkers die in verschillende wijken van de stad een omzettingsvergunning verleend hebben gekregen. Mits dit aan de gestelde criteria voldoet geen enkel probleem. Daar gaan we dan vanuit anders zou men immers geen vergunning verlenen. Waar het nog wel spaak lijkt te lopen, is op het terrein van ‘ illegale ‘ verbouwing en bewoning. veelvuldig is er alleen al in de Tubantia te lezen dat er overlast wordt ervaren door desbetreffende omwonenden en dat men in veel gevallen ook de aantallen inwonenden en de gang van zaken rondom deze panden in twijfel trekt. In enkele gevallen is de overlast als extreem te kwalificeren en is ingrijpen door politie en justitie aan de orde. Het lijkt erop dat er in verhouding op redelijk grote schaal niet toegestane activiteiten dan wel aantallen inwonenden in de panden waar te nemen zijn. Om de veroorzaakte overlast het hoofd te kunnen bieden moet men handhaven. Ik ben ervan overtuigd dat de afdeling handhaving hier veel inspanning levert. En toch luidt het gezegde ‘ waar rook is, is vuur’ kortom hoe gaan we als stad Enschede in de nabije toekomst om met deze toenemende problematiek? Na de zomer wil ik in gesprek met de betreffende afdeling eventueel ook de wijkraden, om eens nader te bekijken hoe dit nu werkelijk in elkaar steekt.