Risicoparagraaf voor de 3D’s

Ben Sanders 12.06.2014

Gemeenten steken veel energie in een tijdige en zorgvuldige invoering van de drie decentralisaties.

De risico’s die de nieuwe taken met zich meebrengen, mogen daarbij niet uit het oog worden verloren.

Tijdens De Decentralisaties Dag schetste Robert ’t Hart, docent strategisch risicomanagement aan de Haagse Hogeschool en de Universiteit Twente, een risicoparagraaf voor de 3D’s. De mediagevoeligheid, het grote aantal partijen dat bij de operaties is betrokken, de zware ICT-component, de grote contracten, de tijdsdruk – het zijn allemaal kritische factoren. Daar komt de gelijktijdige korting op de budgetten nog bij.‘Er zullen dingen mis gaan’, zei ’t Hart, ‘en ik ben bang dat het Rijk er dan direct overheen klapt met aanvullende maatregelen. Hij signaleerde dat gemeenten nog te weinig proactief communiceren met hun gemeenteraden. Het is volgens hem beter nu al met de raad af te stemmen hoe het college wil omgaan met risico’s. ‘Stel je kwetsbaar op’, riep hij de wethouders op. ‘Dat schept vertrouwen. Vraag de raad wat hij acceptabel vindt, dan is er over en weer duidelijkheid en hoef je als portefeuillehouder ook niet bij het minste of geringste in een kramp te schieten.’

’t Hart zei ook dat de Duitsers ons Nederland ‘naïef’ vinden. ‘In Duitsland werkt al jaren de burgerparticipatie niet. Zij verwachten dat ons sprookje volgend jaar wordt doorgeprikt, omdat dan zal blijken dat we te maken hebben met te veel onzekerheden, de kosten niet in de hand houden of de ICT niet werkt.’ Fouten maken is niet erg, zei ’t Hart. ‘Als er maar sprake is van een positieve foutencultuur waarin je over je fouten durft te praten, ervan leert, zoekt naar oorzaken en openstaat voor reflectie. Het is pas ernstig als je fouten verdoezelt en bang bent om risico’s te nemen.’ En wij mogen ons dan nu al afvragen, wie wordt daar weer de dupe van? Juist ja, Jan Boezeroen en Co.