Brussel

Barry Overink 26.06.2014

Afgelopen week zijn we met de raad 2 dagen op werkbezoek geweest naar Brussel.

Een vol programma van ‘s morgens vroeg tot laat in de avond, met vele indrukken en leerzame momenten. Zo hebben we o.a. een bezoek gebracht aan de kanaalzone. Voorheen een drukke industrielocatie met veel grote haven gerelateerde bedrijven, waarvan de panden inmiddels al vele jaren leeg stonden en in verval zijn geraakt. Hier is inmiddels een grote revitalisering gaande waarbij vele creatieve oplossingen zijn losgelaten en een meerwaarde voor de stad zijn geworden. Een van deze zaken was een praktijkschool voor de hotellerie. Dit heeft vele aan het denken gezet om ook op een andere manier te kijken naar grote lege bedrijfspanden die wij in Enschede hebben.

Daarnaast heb ik nog een uitgebreid gesprek gehad met de ‘permanente vertegenwoordiging’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken, (een ambassade voor het Europarlement) over de hoge werkloosheid in onze grensregio en welke mogelijkheden er via de Europese commissie zijn wat betreft grensoverschrijdend werk. Immers hebben wij in Enschede bij het werkplein de kaartenbakken vol zitten met mensen die hier in de regio geen werk kunnen vinden, simpelweg omdat het er niet is. Daar in tegen hebben we hier 10 km over de grens volop banen en is er een tekort aan mensen!

Echter klinkt mijn oplossing simpeler dan dat het is, los van de opleidingen en de diploma’s die in beide landen anders zijn, is ook de sociale zekerheid, pensioen, het niet kennen van een minimumloon en de papieren rompslomp een dusdanige drempel dat het vaak niet lonend is om net over de grens aan het werk te gaan.

Daarom zal Burgerbelangen de rest van de gemeenteraad benaderen om samen met andere grensgemeenten, welke het zelfde probleem hebben, op te trekken naar Den Haag zo dat onze Minister in gesprek kan gaan met zijn Duitse collega en de permanente vertegenwoordigen in Brussel, om te kijken hoe we deze problemen om kunnen zetten in een win/win situatie. wordt vervolgd…