3 decentralisaties.

Zehra Ceben 06.11.2014

De decentralisaties van de AWBZ, Participatie en de Jeugdzorg vormen een grote uitdaging voor de gemeente Enschede.

Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeente af, de bezuinigingen zijn fors. Gemeenten moeten dus meer gaan doen met minder geld en de eigen kracht van burgers aan gaan spreken. Maar er zijn ook kansen. Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Dat betekent: inzetten op preventie en ondersteuning bundelen en efficiënter aanbieden.

Ook voor het werkplein betekent dit een omslag, want ook zij zijn regelmatig actief in dezelfde wijken en bij dezelfde gezinnen als hun collega-professionals van zorginstellingen. Ook bij het werkplein staat participatie en eigen kracht centraal. En ook het werkplein is door forse bezuinigingen op het participatiebudget genoodzaakt om goedkoper te werken en op zoek te gaan naar dwarsverbanden. Om te schakelen en te verbinden.

De verordeningen zijn vastgelegd na vele debatten in de raadzaal. Vooralsnog is het allemaal theorie. Natuurlijk wordt er nog volop aan gewerkt. De veranderingen zijn zo intens en massaal dat de onverwachte en wellicht ongewenste effecten nauwelijks op voorhand te simuleren zijn. De komende jaren zullen dan ook gekenmerkt zijn door dynamiek: verandering en veranderen zullen de norm zijn. In plaats van gestandaardiseerd uitrollen en uitvoeren. BBE heeft er vertrouwen in en blijft kritisch de veranderingen volgen. Vooral tav preventieve veld waar onlangs ook de flexibilisering heeft plaatsgevonden, dat kan win -win zijn en daar gaan we vanuit maar we zullen het goed monitoren.

Door een goede communicatie tussen de gemeente, professionals en de burgers kunnen wij indien nodig aanpassingen en aanvullingen verrichten zodat wij samen de eventuele incidenten kunnen beperken.