Kapvergunning

Marc Teutelink 06.11.2014

De afgelopen jaren is de kapvergunning vaak onderdeel van debat geweest en net zo vaak heeft de kapvergunning het overleefd.

Ook nu weer staat de kapvergunning ter discussie.

Stel je voor: in 2013 zijn 430 vergunningen aangevraagd en zijn er maar 2 geweigerd en de kosten die een dergelijk vergunningstraject met zich meebrengen zijn aanzienlijk. Met meer dan €214.000 kosten en daartegenover slechts €41.000 aan inkomsten, zit hier voor de gemeente, die 95% van alle aanvragen indient, een behoorlijke besparingsmogelijkheid. Afschaffen dan maar? “Nee!”, zeggen wij. Afschaffen betekent namelijk dat de gemeente omwonenden en betrokkenen niet hoeft in te lichten over mogelijke bomenkap en ook dat omwonenden en betrokkenen geen mogelijkheid hebben om bezwaar aan te tekenen. Natuurlijk kun je altijd bezwaar aantekenen, maar dat zal in dit geval dan via de juridische weg moeten gebeuren met de daarbij horende kosten, en ook zal dit veelal te laat zijn: de bomen zijn dan al weg.

Met nog vers in ons achterhoofd de Beekwoudehoek, met de kap van de groenstrook achter de woningen, zijn wij dan ook geen voorstander van het volledig afschaffen van de kapvergunning.

Natuurlijk willen wij graag meedenken en staan dan ook open voor aanpassingen in het kapvergunningen beleid, maar wij zullen ervoor waken dat er altijd een mogelijkheid tot inspraak voor omwonenden en betrokkenen zal blijven.