Programma begroting 2015-2018

Niels van den Berg 06.11.2014

De programma begroting staat aanstaande maandag op de rol.

De afgelopen weken hebben wij er meermaals over geschreven in de nieuwsbrief. De amendementen die Burgerbelangen Enschede in zal dienen, mede namens de coalitie, heb ik afgelopen maandag in de stedelijke commissie al aangekondigd. Dit betreft de amendementen Enschede FM, Bleekerij Boekelo en Valpreventie. Daarnaast willen wij na veel inspanning trachten om het Steunpunt Informele Mantelzorg Twente, afdeling Enschede, voor een jaar overeind houden om zodoende de overgang beter te laten verlopen t.a.v. de mantelzorg ondersteuning richting de wijkteams. Dit proberen wij ook voor de stichting 55+ te realiseren.

De fractie treedt uitstekend voorbereid en met vertrouwen de begrotingsbehandeling tegemoet. De hondenbelasting hebben wij ook benoemd, maar het antwoord van de wethouder was voor ons voldoende. Eerdere besluitvorming ligt hieraan te grondslag. Toch blijft het merkwaardig dat er voor een willekeurige groep Enschedese burgers een belastingverhoging wordt doorgevoerd. Een groep die vaak terecht klaagt over het onderhoud van honden uitlaatplaatsen. Echter een baatbelasting is technisch gezien ook niet mogelijk. Einde discussie dus.

Burgers bij de politiek betrekken blijft een lastige doelstelling. Een mogelijkheid die de burger heeft is het volgen van een raadsvergadering dmv een online stream. Mocht u willen weten hoe hetgeen hierboven beschreven staat maandag tot besluitvorming komt dan kunt u het volgende adres in uw browser invoeren; www.raad053.nl