‘Samen 14’

Ben Sanders 20.11.2014

De Gemeenten kopen veel van de nieuwe jeugd- en Wmo-diensten in regionale verbanden in, op basis van een verwijzing of indicatie.

Dus als tweedelijnsaanbod. Begin 2014 bleef dit onderbelicht in de gesprekken met gemeenten. Het onderwerp stond minder op de agenda, mede omdat wettelijke kaders, regioverbanden, doelgroepen en middelen en de invulling van de bezuinigingen nog onduidelijk waren. Bovendien werden de gemeenten gevraagd naar eigen keuzes en acties om effectief te decentraliseren.

We verwachten bij een volgende meting, eind van dit jaar, dat gemeenten veel meer aandacht besteden aan de regionale samenwerking en hun keuzes over sturing op en bekostiging van de gespecialiseerde ondersteuning. Hier in Twente hebben wij het zoals het er nu voorstaat met ‘Samen 14’ (= aantal deelnemende gemeenten binnen de Regio Twente) goed voor elkaar met de gezamenlijke inkoop en de afspraken die wij als gemeenteraad hebben gemaakt.
Één van die afspraken is dat wij het gehele jaar 2015 op basis van periodieke situatierapportages kunnen bijsturen en ook het ‘Beleidsplan WMO en de Verordening WMO’ kunnen aanpassen als blijkt dat e.e.a. toch niet goed is geregeld.
Veel heeft de Raad er met betrekking tot de inkoop niet over te zeggen, maar wat wel belangrijk is, is dat wij voor 2015 de toezegging hebben kunnen krijgen van de Wethouder WMO dat o.a. de SIZ Twente (Stichting Informele Zorg Twente) haar voorzieningen voor m.n. de mantelzorgers en vrijwilligers (de informele zorgverleners) in stand houden en dat het ook gegarandeerd is dat het blijft zoals het nu is. Daardoor krijgen de wijkteams in Enschede meer tijd en gelegenheid zich te verdiepen en in te werken in die zo belangrijke materie ‘Mantelzorg’.