Bereikbaarheid binnenstad

Barry Overink 01.02.2015

Afgelopen woensdag stond er met een grote kop in de Tubantia ‘Route via Mooienhof mag niet’’

Dit was na aanleiding van de vergadering in stadsdeel centrum, hier werd een verkeerscirculatieplan van de wijkraad Zuid-Oost gepresenteerd. Goed initiatief dat dit soort plannen direct van uit de wijk worden geïnitieerd. Burgerbelangen erkent dat er inderdaad sluipverkeer in de wijken rondom de Kuipersdijk is en kan zich de overlast ook goed voorstellen.

 

Juist daarom geldt deze kop in de Tubantia niet voor Burgerbelangen. Sinds jaar en dag is juist de bereikbaarheid in en om de stad een van onze speerpunten! Oplossingen worden volgens ons niet gevonden in het knippen van wegen (éénrichtingsverkeer) maar juist in een goede ontsluiting via de Singels maar ook in de noord / zuid route die via het Mooienhof (achter de V&D) loopt. Deze weg knippen en alleen toegankelijk maken vanaf Noord naar Zuid zal dramatische overlast van sluipverkeer veroorzaken in de wijken rondom het Centrum. Daarnaast zal het grote frustratie opleveren voor de automobilisten. Ook het ambtelijk advies dat werd gegeven bestond uit het volledig openstellen van het Mooienhof. Een situatie die nu wordt gedoogd.

 

Volgens alle andere politieke partijen zou het Mooienhof per direct éénrichtingsverkeer moeten worden, zodat het niet meer mogelijk is om vanaf de Kuipersdijk richting de Oldenzaalsestraat of Boulevard te gaan.  Ook zou er volgens hen per direct moeten worden gehandhaafd en dus worden bekeurd als men deze weg wel inrijdt. ONVOORSTELBAAR!

 

Iedere zaterdag worden er duizenden auto’s op aanwijzing van verkeersregelaars van af de Kuipersdijk richting het Mooienhof gestuurd. De maandag er op rijdt u deze zelfde route, omdat u het zaterdag ook mocht, echter wordt u daar nu voor bekeurd. En volgende week zaterdag wordt u weer door een verkeersregelaar de weg ingestuurd, waar u eerder een bekeuring voor kreeg…


Binnen een maand zal de West ingang van de van Heek garage weer opengaan, dit zal direct tot gevolg hebben dat de Kuipersdijk een stuk minder belast zal worden door het verkeer. En juist door het toestaan van twee richtingen verkeer op het Mooienhof zal dit de wijken ontlasten en zal de goede bereikbaarheid ook direct ten goede komen van binnenstad bewoners en de winkeliers rond om de binnenstad.

 

Laten we dus ons gezonde verstand gebruiken en de uitvalswegen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn! Goede bereikbaarheid heeft een direct gevolg voor onze economie en leefbaarheid.


In de raadzaal zullen wij de andere partijen hiervan ook proberen te overtuigen!