Nieuwe fietsenstalling station

Barry Overink 20.03.2015

Ruim vier jaar geleden is onderzocht of het mogelijk is een verbinding te maken tussen het Centraal station en de Hengelosestraat middels een fietstunnel. De geschatte kosten zouden hiervoor ruim 12 miljoen euro bedragen. Burgerbelangen heeft zich hier van af het begin vol tegen verzet. Immers is het niet verantwoord om zoveel geld uit te geven voor een project als dit en stuitte het plan tevens op veel verzet van de omwonenden.
 
Uiteindelijk is besloten geen tunnel te realiseren, maar de wens om een fietsenstalling aan de noordzijde te bouwen is blijven bestaan.  Een stalling op deze locatie is echter alleen bruikbaar als een directe toegang gerealiseerd wordt tot het station. Na overleg met Prorail is gebleken dat het mogelijk is een oversteek over het spoor te maken op de plek waar de trein uit Duitsland stopt en de trein richting Hengelo vertrekt. 
 
Dat biedt opnieuw de kans om het station aan de noordzijde te ontsluiten en daar alsnog een mooie fietsenstalling voor ruim 1.000 fietsen te realiseren. De stalling zal goed in de omgeving passen en de omwonenden hebben mede inspraak gehad, aan de hand daarvan zal het dak van de fietsenstalling worden bedekt met mossedum zodat de bewoners van de Eendracht op een groen dak kijken.
 
Een mooie en zeker geen onbelangrijke bijkomstigheid is dat dit nieuwe project c.a. 10% gaat kosten dan de oorspronkelijk geplande tunnel en dat wordt ook nog eens mede gefinancierd door de provincie en Prorail. Mede hierdoor en het feit dat de omwonenden met de huidige plannen hebben ingestemd kan het onze goedkeuring ook dragen en zullen wij net als alle andere fracties in de raad met dit voorstel instemmen.

Het project zal medio 2016 gerealiseerd zijn.