Stadsdeelgewijs werken

Marc Teutelink 05.06.2015

Burgerbelangen heeft zich altijd hard gemaakt voor de burgers en daarmee ook de wijkraden en de wijkbudgetten. We zijn daar de afgelopen periode dan ook kritisch op geweest. Het raadsvoorstel ‘Stadsdeelgewijs werken’, welke door onze wethouder Hans van Agteren is ingediend, raakt dan ook precies de knelpunten, die wij de afgelopen periode hebben opgemerkt in alle gesprekken die wij hebben gehad met vertegenwoordigers van verschillende wijkraden.

Het maakt bijvoorbeeld exact duidelijk welke wethouder precies verantwoordelijk is voor zaken in de stadsdelen. Waar voorheen regelmatig andere wethouders dan de eigen stadsdeelwethouder moest komen opdraven, omdat de eigen stadsdeel wethouder er kennelijk niet over zou gaan, is dit nu niet meer aan de orde. De stadsdeelwethouder wordt uitvoerend verantwoordelijk en is dus als zodanig altijd aanspreekbaar voor stadsdeel gerelateerde zaken. Duidelijker kan het niet, toch?

Het raadsvoorstel raakt daarnaast een zeer punt in de wijkbudgetten, namelijk het ‘we moeten de budgetten opmaken anders pakt de politiek het ons af’ syndroom. Wijkbudgetten dienen nu binnen 2 jaar (het huidige jaar met uitloop naar het jaar daarop) te worden opgemaakt, anders wordt het teruggehaald. Burgerbelangen is met de huidige regeling niet erg gelukkig en vindt de budgetten niet zomaar afgeroomd moeten worden. Wij zijn dan ook bij met de nieuwe meerjarige begrotingsmogelijkheden voor wijkbudget commissies die het raadsvoorstel biedt.

Maar eigenlijk willen we verder gaan. Overschotten van de 1+1 jaar zouden te allen tijde beschikbaar moeten blijven aan de wijkbudgetten, en misschien zelfs wel op stedelijk niveau moeten kunnen worden verdeeld. Wanneer een bepaalde wijk het ene jaar wat minder gebruik maakt van wijkbudgetten, dan zou dit overschot moeten kunnen worden gebruikt voor wijken die dat jaar wat meer initiatieven dan beschikbaar budget willen ontplooien.

De wijkraad Wesselerbrink, die eigenlijk bestaat uit 4 sub-wijkraden, werkt al op deze manier. Wanneer het Lang even wat minder gebruikt, kan het Oosterveld dat jaar wat meer gebruiken en vice versa. Een uitstekende manier van werken, waar wij als Burgerbelangen volledig achter staan. Een goed voorbeeld voor andere wijkraden. Na het reces staat er een afspraak gepland met deze wijkraad om daar, en over andere initiatieven, eens verder over te praten.

Stadsdeelgewijs werkt dus en verantwoordelijkheden afstaan aan wijkraden loont zich. Enschede wordt niet enkel bestuurd door het college en de raad; zonder alle vrijwilligers uit de stadsdelen en de wijken kan het gewoon niet. Uiteindelijk zouden wij een verhoging van de wijkbudgetten ook toejuichen, want dit betekent een verhoging van de burgerinitiatieven en dat komt Enschede zeker ten goede!

Gewoon samen doen…