Sport visioen

Niels van den Berg 19.06.2015

Maandag a.s. staat de sportnota op de agenda. De afgelopen maanden zijn er meerdere sport cafés georganiseerd waarbij informatie is gedeeld en opgehaald bij de verenigingen. Dat is een goede zaak. 

Echter, ik heb afgelopen donderdag uitvoerig gesproken met een aantal sport coryfeeën uit de stad, waaronder ook de sportadviesraad. Mij is duidelijk gemaakt dat de sportraad nog niet een officieel standpunt in heeft genomen m.b.t. de sportnota. Een aantal documenten is nog niet terug gekoppeld aan hen, een jammerlijke misser. Ook hebben wij een mail ontvangen van de binnensport verenigingen met betrekking tot het huurkorting principe. 

onze fractie is en aantal pijnpunten tegen gekomen. Zo zijn wij niet overtuigd van het nut van de clustermanagers. Een consulent die de verenigingen ondersteund lijkt ons prima, maar we moeten niet dubbel op gaan doen. We hebben immers een bestaand netwerk met de sportboulevard. En laten we ook niet vergeten dat er vijf jaar geleden nog afscheid is genomen van de sportconsulenten!

Verder hebben wij grote moeite met de huurkorting systematiek. Sport moet core business zijn, en verengingen die ertoe in staat zijn ontplooien maatschappelijke activiteiten. Van de zaal/ binnensport verenigingen mogen wij dit niet vragen. Zonder eigen accommodatie maatschappelijke activiteiten ontplooien, ga er maar aanstaan. In feite lopen we het risico dat men het hoofd niet meer boven water kan houden en verdwijnen er mogelijk takken van sport uit het Enschedese.

Enschede is meermaals sportstad van Nederland geweest. Het filmpje van het sportbedrijf is energiek, sprankelend en professioneel. Echter missen wij het lef en de ambitie in de nota. Reden voor de Burgerbelangen fractie om maandag een motie in te dienen die oproept tot nader onderzoek m.b.t ‘ trend’ sporten zoals bijvoorbeeld fiets crossen. Ook zullen wij benadrukken dat we in deze hectische tijd de ongeorganiseerde (individuele) sport niet mogen vergeten. Update en uitbreiding van ATB routes, ruiterpaden, hardloop- en fitness parcours. Dit betreft namelijk een grote groep sporters.

Tot slot zullen wij pleiten om, in plaats van een verbindingsmanager, een medewerker aan te stellen die gaat werken aan het creëren van een topsportklimaat. Wanneer deze kracht dan ook nog eens de jacht inzet op de miljoenen die op de plank liggen in Brussel, kan het niet anders of we zijn over enkele jaren weer sportstad van Nederland. Fondsenwerving kan in dat kader van groot belang zijn.

De BBE fractie is benieuwd of de wethouder ook een waardevolle toevoeging ziet in de voorstellen die wij zullen gaan doen. Collega Kreeft, liep aan de telefoon al warm voor een aantal suggesties en keek grotendeels hetzelfde tegen de materie aan als wij. Een gezamenlijk visioen zullen we maar zeggen.