Wat rest is…

Niels van den Berg 02.10.2015

De discussie rond het AZC en de gang van zaken die betrekking hebben op dit dossier is naar mijn mening voldoende duidelijk gebleken.
Diverse media hebben geschreven en/of gesproken over dit, als gevoelig te bestempelen, dossier. Het besluit is genomen en wij hebben vorige week maandag besloten niet anders te kunnen dan tegen te stemmen. Niet tegen een AZC, wel tegen het communicatie traject.
In het debat van die maandagavond heb ik namens de fractie ook aangekondigd dat wij op relatief korte termijn zullen komen met een initiatiefvoorstel. De voorbereiding hiervan vraagt de nodige tijd. Maar wie A zegt, moet ook B zeggen.
Burgerbelangen Enschede is van mening dat dergelijke trajecten heel anders kunnen verlopen. Burgerparticipatie maar dan net even anders.
Voor de omwonenden van het Eschmarkerveld is het politiek gezien een gelopen race. Het gevoel dat hen rest is dat die race ook voor de stedelijke commissie een gelopen race was.
Om anderen een dergelijk gevoel te besparen moeten wij nu ook laten zien dat wij verantwoordelijkheid nemen en initiatief.
Onze fractie is de derde in grootte van de huidige gemeenteraad. Binnen de coalitie de tweede partij. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Wij nemen die verantwoordelijkheid en gaan aan het werk.
Om vervolgens met een voorstel te komen dat hopelijk op evenveel krediet mag rekenen als het raadsvoorstel dat maandag 21 september voorlag. Liefst nog iets meer, 39 als het kan.
Maar een juiste manier van uitvoering geven aan burgerparticipatie, daar kan toch niemand tegen zijn?