Aschermanprijs 2015

Barbara Doosje 17.10.2015

Burgerbelangen Enschede reikt ook dit jaar weer de Aschermanprijs uit. De prijs is vernoemd naar Bertus Ascherman, oud-raadslid, fractiemedewerker en vrijwilliger van Burgerbelangen Enschede (voor de fusie bij AOV/Unie55+).
De heer Ascherman heeft zich voor onze vereniging én voor de burgers van onze stad zeer verdienstelijk gemaakt. Vrijwilligerswerk was voor hem een manier van leven, iets wat je in een stad gewoon samen doet.
Ook dit jaar kan iedereen een kandidaat nomineren die zich als vrijwilliger uitzonderlijk heeft ingezet voor de gemeente Enschede en haar inwoners. Wil jij iemand nomineren die deze prijs verdient, dan kun je een e-mail sturen met de naam van de kandidaat en een korte motivatie voor de nominatie.
Stuur je nominatie uiterlijk 31 Oktober 2015 in naar secretaris@burgerbelangenenschede.nl.
Het bestuur van Burgerbelangen zal vervolgens uit de aangedragen nominaties, op basis van de argumentaties gaan kiezen aan wie dit jaar de prijs toekomt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Burgerbelangen Enschede zullen we bij de terugblik naar 2015 deze feestelijke prijs uitreiken.
Eerdere winnaars van de prijs waren, Dhr. Brinkhuis (2010), Ruud  Soeverein (2012), Irene Rozema (2013), Christien en Karst de Vries-Elshof (2014)