Programma begroting

Niels van den Berg 13.11.2015

Afgelopen maandag heeft de fractie Burger Belangen Enschede kort en bondig aangegeven hoe zij aankijkt tegen de meerjarenbegroting. Daarin hebben wij aangegeven dat er misschien wel 1 punt is dat van groot belang is voor onze gemeente en haar inwoners. Het gaat dan om het financieel gezond, of beter nog, financieel solide zijn. Daar wordt hard aan gewerkt. Dit is in het belang van iedere Enschedeer, maar wat merkt men daar nu van in de stad? Tegenwoordig zijn het, zeer begrijpelijk, de punten die direct merkbaar en voelbaar zijn in eigen woon- en leefomgeving en die de mensen dus opvallen. Al die aspecten wegen gevoelsmatig niet op tegen dat ene belangrijke doel, financieel solide. Dat is soms lastig om uit te leggen en soms is het bijna helemaal niet uit te leggen. Wanneer over 2,5 jaar deze periode erop zit is het doel hopelijk bereikt en kunnen we naar alle waarschijnlijkheid heel voorzichtig weer vooruit gaan kijken.
De drie grote transities van het rijk naar de gemeenten maken het geheel er niet beter op. Tekorten vanuit het rijk worden één op één doorgezet naar de gemeenten. Enschede en dit telt dan niet voor alle gemeenten, komt er regelmatig niet best af en is al menig maal financieel de dupe van onbegrijpelijke Rijksgeld verdeling geworden. Roeien met de riemen die je hebt, dat hebben wij afgelopen maandag gesteld en dan wel met oog voor zelfredzaamheid en tegelijkertijd ook oog voor de kwetsbaarheid van de zelfredzaamheid. Uiteindelijk is het zo dat we gelukkig dit keer wederom een lastenverzwaring voor de burger hebben kunnen voorkomen. Tot slot hebben we voor- en ingestemd met een onderzoek naar uitbreiding van het kindpakket. Want wanneer de allerkleinsten in onze gemeenten de klappen op zouden moeten vangen, dan zijn we wel erg ver van huis. De Enschedese begroting is door de gemeenteraad goedgekeurd maar het geheel vraagt nog wel veel van onze stad, maar wij hebben vertrouwen in de nabije toekomst.